Hz System R

Fremtidens loft er lavet af mælkekartoner

Hz System R er et bæredygtigt akustikloft lavet af papirrester fra mælkekartoner.

  • Ru puds lavet af papirrester fra mælkekartoner.
  • Glasgranulat af 100% genanvendt glas.
  • Stenuld og glasgranulat er 100% genanvendelig.
  • Giver en homogen samlet overflade.
  • Høj akustisk effekt allerede ved 30 mm tykkelse.
  • Let og hurtig montage.
  • Kan repareres.
  • Økonomisk fordelagtig.
  • Kan tones i de fleste NCS og RAL farver.
  • Kan anvendes i fugtige miljøer.

Referencer

Green Building Council

Byggebranchens egen medlemsorganisation, der certificerer grønne byggematerialer, er blandt dem, der allerede har valgt at installere Hz System R i deres lokaler på Farvergade i København.

Donda Deli

Dybbølsgade 52,  København.
www.donda.dk/deli

Specifikationer

Hz akustikplade kan klæbes på lofter eller vægge som er faste og solide samt nedhængte konstruktioner af gips eller fiberbeton på lige overflader. Kan bruges i tør og vådområder. Underlag skal kunne bære 20 kg/m2.

Hz akustikplade består af specialfremstillet genanvendelig hård mineraluldsplade, lamineret med en specialfremstillet 10 mm vandfast glasgranulatplade, hvoraf af 100% er genbrugsmateriale.

 

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius, og plader må ikke opbevares i direkte sol.

Underlag skal være tørt, fri for fedt og løse substandser. Løs puds, kridtende og andre ikke bæredygtige underlag fjernes, og underlag grundes med hz grunder. Tidligere malede overflader skal grundes med hz grunder. hz akustikplade fuldklæbes med fleksibel fliseklæber, og der bruges tandspartel fra 6-10 mm tænder, alt efter underlagets jævnhed. Klæber trykkes ind i glasuldpladen og pladerne limes i forbandt med min 15 cm forskydning. hz fill bruges i alle samlinger af plader. Læs leverandørs instruktioner.

Ved 20 grader celsius og 50% RF er fill til samlinger og huller tør efter 1 time, og kan derefter slibes med girafsliber tilkoblet støvsuger. Pudsning kan derefter foretages samme dag.

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

Hz System R – 30 mm

Hz System R – 50 mm

Hz System R
Hz Akustikplade 027+ – med 20 mm isolering

Hz System R
Hz Akustikplade 027+ med Hz Akustikpuds 09

Hz System R
Hz Akustikplade 001 med Hz Akustikpuds 09
– med 30 mm isolering

Hz System R
Hz Akustikplade 007 med Hz Akustikpuds 09
– med 50 mm isolering