Hz Akustikplade 047

Hz akustikplader kan monteres direkte på lofter, vægge eller på stålunderlag.

Kan bruges inden- og udendørs og er ikke fugtoptagende. Tåler direkte vandpåvirkning. Pladen er meget modstandsdygtig mod 10% saltvandsopløsning.

Hz akustikplade består af specialfremstillet glasgranulatplade støbt i forme.
Basis materiale består af 100% ekspanderet genbrugsglas samt organisk polymerbinder.

Plader behandles med varsomhed inden ophæng. Mekanisk skade kan opstå de overflader er sårbar.

Ved direkte montage på lofter skrues plader fast med skruer tilpasset underlaget. Er montagen udendørs, skal der bruges rustfrit materiale.

Ved direkte vægmontage kan fleksibel letvægts klæber bruges. Den påføres med tandspartel på hele bagsiden af pladen, og pladen trykkes herefter godt til væggen. Sørg for at underlaget kan bære minimum 25 kg/m2.

Ved montage på regler monteres disse med cc på 400 mm. Skru plader fast med afstand af 400 mm, og brug skruer med minimum ø 4 mm og længde der er + 25 mm i forhold til pladetykkelsen.

 
 

Pladetykkelse25 mm
Pladeformat800 x 600 mm
1200 x 600 mm
VægtCa. 6 kg/m2
FarveEfter aftale
BrandklasseA2- s1, d0 i henhold til LVS EN ISO 1716

Poraver glasgranulat 1-2 mm: ​

Primært energiforbrugpr. kg pr. m3
Ikke genanvendelig energi MJ 8,221.891
Ikke genanvendelig energi kWh 2,28 524,4
Genanvendelig energi MJ0,38 87,4
Genanvendelig energi kWh0,11 25,3
Effekt i kategorier
Global opvarmnings potentiale
(GWP 100 års) [kg CO2-ekvilant]
0,68 156
Photochem. oxidant træningsplads.
(POCP) [kg C0-equiv.]
0,00016 0,04
Ozon nedbrydningspotentiale
(ODP, katalytisk) [kg ethylen equiv.]
0,00000005 0,000012
Forsurningspotentiale
(AP) [kg SO2-equiv.]
0,002 0,46
Eutrofiering
(EP) [kg fosfat equiv.]
0,00038 0,09

LEED

Genbrugt indhold:

  • LEED-NC kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CI kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CD kredit-id 1 1-5 point

Poraver® er fremstillet af post-consumer genanvendt glas og giver VOC-fri isolerende egenskaber.

Produkter med Poraver® kan potentielt imødekomme et behov eller give en kvantificerificerlig energibesparelser, sundhed eller miljø i LEED’s ånd, som ellers ikke er omfattet af klassifikationssystemet.

  • LEED-NC kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CI kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CD kredit-id 1 1-5 point

Poraver® er fremstillet af post-consumer genanvendt glas og giver VOC-fri isolerende egenskaber.

Produkter med Poraver® kan potentielt imødekomme et behov eller give en kvantificerificerlig energibesparelser, sundhed eller miljø i LEED’s ånd, som ellers ikke er omfattet af ratingsystemet

Termisk komfort – Design
Innovation i design:

  • LEED-NC kredit IEQ 7 1 Point
  • LEED-CS kredit IEQ 7 1 Point

Poraver® forbedrer indendørs termisk komfort på grund af sin isolerende kvaliteter.

Pt. ingen oplysninger fra producent, og derfor ingen valide tal.

Primært energiforbrug pr. kg pr. m3
Ikke genanvendelig energi kWh 0,00066 0,66
Genanvendelig energi kWh0,00066 0,66

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

Hz Akustikplade 047 nedpendlet 50 mm
med isolering – uden akustikpuds

Hz Akustikplade 047 nedpendlet 50 mm
uden isolering – uden akustikpuds

Akustikpuds der kan anvendes til Hz Akustikplade 047

Hz Akustikpuds 03
Hz Akustikpuds 07
Hz Akustikpuds 09