Hz Plus Kølelofter

Datablad


Lofteroverflader.

Knauf Danoline: Cleaneo Thermoboard Plus.
Hz akustikplade består af hård gipsplade perforeret ud til kant, forbehandlet med akustikfilt og klar til Hz Akustikpuds 03 eller 07.

Stål og gips udføres i henhold til Knauf’s beskrivelse om Thermoboard. Loftet afsluttes mod alle vægge med ventilationsprofil leveret af Hz acoustic.

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

Pladeformat1200 x 600 x 12,5 mm
BrandklassePlade har A2-s1,d0 i henhold til EN 13501-1

Hz Køleloft med thermoboard plus
– med Hz Akustikpuds 03

Hz Køleloft med thermoboard plus
– med Hz Akustikpuds 07

Akustikpuds der kan anvendes til Hz Plus

Hz Akustikpuds 03
Hz Akustikpuds 07