Hz Akustikplade 029+

Datablad

Hz akustikplade kan monteres på stål eller træforskalling med cc 300 mm. Minimum hulrum på 20 mm og gerne fyldt med isolering 20 kg/m3.

Kan anvendes på lofter og vægge.

Tåler fugt, og kan derfor bruges i vådområder såsom bad, bruser og i pool områder.   

Hz akustikplade består af hård gipsplade perforeret ud til kant, forbehandlet med akustikfilt og klar til pudsning.

Plader opbevares tørt og på lige underlag.

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål. 

Pladetykkelse12,5 mm
Pladeformat1200 x 600 mm (0,72 m2)
Perforeringsgrad33,9%
Forbrug1,38 plade pr. m2
BrandklassePlade har A2-s1, d0 i henhold til EN 13501-1

Hz Akustikplade 029+
– med Hz Akustikpuds 03

Hz Akustikplade 029+
– med Hz Akustikpuds 07

Akustikpuds der kan anvendes til Hz Akustikplade 029+

Hz Akustikpuds 03
Hz Akustikpuds 07