Hz Akustikplade 071

Hz akustikplade 071 skal mekanisk fastgøres via 4 for-borede huller i forbehandlingen. Brugsområder er loft og vægge hvor støj gennem konstruktion ønskes fjernes og eller minimeres. Befæstning kan foretages direkte på fast underlag eller på forskalling.

Hz akustikplade består af specialfremstillet genanvendelig hård mineraluldsplade, lamineret med en specialfremstillet 10 mm vandfast glasgranulatplade, hvoraf af 100% er genbrugsmateriale.

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius, og plader må ikke opbevares i direkte sol.

Underlag skal være tørt, fri for fedt og løse substandser. Løs puds, kridtende og andre ikke bæredygtige underlag fjernes, og underlag grundes med hz grunder. Tidligere malede overflader skal grundes med hz grunder. hz akustikplade fuldklæbes med fleksibel fliseklæber, og der bruges tandspartel fra 6-10 mm tænder, alt efter underlagets jævnhed. Klæber trykkes ind i glasuldpladen og pladerne limes i forbandt med min 15 cm forskydning. hz fill bruges i alle samlinger af plader. Læs leverandørs instruktioner.

Ved 20 grader celsius og 50% RF er fill til samlinger og huller tør efter 1 time, og kan derefter slibes med girafsliber tilkoblet støvsuger. Pudsning kan derefter foretages samme dag.

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål

Pladetykkelse100 mm – 4 huller
Pladeformat600×1000 mm (0,72m2)
Forbrug1,66 plade pr. m2​
FarveHvid eller mørk
BrandklasseA2-s1, d0 i henhold til EN 13501-1

Hz Akustikplade 071

Akustikpuds der kan anvendes til Hz Akustikplade 071

Hz Akustikpuds 03
Hz Akustikpuds 07
Hz Akustikpuds 09