Hz Akustikplade 101

Datablad

Hz akustikplader kan monteres direkte på lofter, vægge eller på stålunderlag.

Kan bruges inden- og udendørs og er ikke fugtoptagende. Tåler direkte vandpåvirkning. Pladen er meget modstandsdygtig mod 10% saltvandsopløsning.

Hz akustikplade består af specialfremstillet glasgranulatplade støbt i forme.
Basis materiale består af 100% ekspanderet genbrugsglas samt organisk polymerbinder.

Plader behandles med varsomhed inden ophæng. Mekanisk skade kan opstå de overflader er sårbar.

Ved direkte montage på lofter skrues plader fast med skruer tilpasset underlaget. Er montagen udendørs, skal der bruges rustfrit materiale.

Ved direkte vægmontage kan fleksibel letvægts klæber bruges. Den påføres med tandspartel på hele bagsiden af pladen, og pladen trykkes herefter godt til væggen. Sørg for at underlaget kan bære minimum 25 kg/m2.

Ved montage på regler monteres disse med cc på 400 mm. Skru plader fast med afstand af 400 mm, og brug skruer med minimum ø 4 mm og længde der er + 25 mm i forhold til pladetykkelsen.

 
 

Pladetykkelse25-100 mm eller efter aftale
Pladeformat600 x 1200 mm
1000 x 1000 mm
750 x 1750 mm
1000 x 2000 mm
Kan også fås i andre størrelser. Forhør leverandør.
VægtVed 25 mm, ca. 6 kg/m2
Ved 50 mm, ca. 12 kg/m2
FarveEfter aftale
BrandklasseA2- s1, d0 i henhold til LVS EN ISO 1716

Poraver glasgranulat 1-2 mm: ​

Primært energiforbrugpr. kg pr. m3
Ikke genanvendelig energi MJ 8,221.891
Ikke genanvendelig energi kWh 2,28 524,4
Genanvendelig energi MJ0,38 87,4
Genanvendelig energi kWh0,11 25,3
Effekt i kategorier
Global opvarmnings potentiale
(GWP 100 års) [kg CO2-ekvilant]
0,68 156
Photochem. oxidant træningsplads.
(POCP) [kg C0-equiv.]
0,00016 0,04
Ozon nedbrydningspotentiale
(ODP, katalytisk) [kg ethylen equiv.]
0,00000005 0,000012
Forsurningspotentiale
(AP) [kg SO2-equiv.]
0,002 0,46
Eutrofiering
(EP) [kg fosfat equiv.]
0,00038 0,09

LEED

Genbrugt indhold:

  • LEED-NC kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CI kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CD kredit-id 1 1-5 point

Poraver® er fremstillet af post-consumer genanvendt glas og giver VOC-fri isolerende egenskaber.

Produkter med Poraver® kan potentielt imødekomme et behov eller give en kvantificerificerlig energibesparelser, sundhed eller miljø i LEED’s ånd, som ellers ikke er omfattet af klassifikationssystemet.

  • LEED-NC kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CI kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CD kredit-id 1 1-5 point

Poraver® er fremstillet af post-consumer genanvendt glas og giver VOC-fri isolerende egenskaber.

Produkter med Poraver® kan potentielt imødekomme et behov eller give en kvantificerificerlig energibesparelser, sundhed eller miljø i LEED’s ånd, som ellers ikke er omfattet af ratingsystemet

Termisk komfort – Design
Innovation i design:

  • LEED-NC kredit IEQ 7 1 Point
  • LEED-CS kredit IEQ 7 1 Point

Poraver® forbedrer indendørs termisk komfort på grund af sin isolerende kvaliteter.

Pt. ingen oplysninger fra producent, og derfor ingen valide tal.

Primary energy consumption per kgper m3
Non-recyclable energy kWh0.000660.66
Recyclable energy kWh0.00066 0.66

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

Hz Akustikplade 101
50 mm plade

Pladerne kan males i inden- eller udendørs maling efter eget valg i NCS og RAL skala.