Hz Akustikpuds 07

  • Ru puds, lavet af papirrester, fås ikke helt hvid
  • Kan tones i de fleste NCS og RAL farver
  • Kan anvendes i vådzoner.
  • Økonomisk fordelagtigt.
  • Lille forbrug
  • Let og hurtig at påføre
  • Laver en homogen samlet overflade.
  • Kan repareres
  • Kan anvendes til kølelofter
Datablad

Brugsklar akustikpuds baseret på affald fra mælkekartoner.

Tåler ikke frost. Opbevares ved minimum +5 °C og max 30 °C, og beskyttet mod direkte sol. Holdbar i minimum 12 måneder ved tæt, lukket original emballage.

Hz akustikplade 001, 005, 007 ,009 eller 011 limes eller festes mekanisk (plade 009 og 011), samlinger fyldes med Hz fill, og slibes med girafsliber tilsat støvsuger efter en time. (slibes senest samme dag)

Hz akustikpuds påføres én gang, hvorefter overfladen er færdig. Pudsen påføres med sprøjte. Læs leverandør instruktioner.

Temperatur ved påføring og tørring skal ligge mellem 15- og 30 grader celsius. Fugten må ikke overstige 60% RF grundet tørring.
Brug ventilator til tørring.

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

FarveStandard gylden farve, og kan tones i de fleste NCS og RAL farver.
Emballagestørrelse12,5 kg spand
Forbrug 0,5 – 1,3 kg/m2
MAL-kode (1993)00 – 1
VOC indhold EU-VOC niveau: kategori A/a/wb 30 g/l (2010) Dette produkt indeholder max 0 g/l VOC.
BrandklasseA2 – s1, d0 i henhold til EN 13501-1
pH-værdiCa. 9,0 – 10,0 ved 20 grader
TørretidCa. 1 dag ved 20 grader celsius og max 60% RF.